Werkzaamheden

Projecten Forta Milieu:

 • Milieuadvisering ten behoeve van RO-aanvragen. Opdrachtgever Fortec – OD De Vallei (2020).
 • Uitvoeren energie-audit (EED) grote onderneming in de metaal-elektro branche (2019)
 • Onderzoek doen naar energiebesparing bij grote kantoren en opstellen Plan van aanpak, i.s.m. Chantal Savelsbergh. Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant, 2019.
 • Plv. Projectleider energie. Stimuleren van energiebesparing en energietransitie industrie en grote gebouwen. Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant, 2018-2019.
 • Advies en ontzorgen door aanvragen van omgevingsvergunningen milieu voor verschillende bedrijven. Opdrachtgevers: o.a. distributiecentra, metalenhandel, afvalverwerkend bedrijf, machinefabriek, bouwstoffengroothandel, 2005-2018.
 • Projectleider en/of adviseur in projecten uitvoeren toezicht op energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven. Aansturen en/of uitvoeren van toezicht op wettelijk verplichte energiemaatregelen bij bedrijven, inwerken collega-medewerkers. Opdrachtgevers: Gemeente Eindhoven 2017 – 2018; ODBN 2018; gemeente ‘s-Hertogenbosch 2011 – 2016; provinciale bedrijven Zuid-Holland 2015.
 • Advies over de aanpak voor energiebesparing bij bedrijven en opstellen van een ‘Plan van aanpak energiebesparing bedrijven’. Opdrachtgevers: Provincie Groningen 2017; Omgevingsdienst Brabant-Noord 2017; RUD Utrecht 2016 – 2018.
 • Beoordelen groot aantal energie-audits (EED) van uiteenlopende grote ondernemingen. Adviseren over energiebesparingsrapporten. Opdrachtgever: Omgevingsdienst Brabant-Noord 2016-2017.
 • Uitvoeren energie-audit (EED) grote onderneming in de metaal-elektro branche (2015)
 • Adviseren over milieumanagement bij bedrijven (ISO 14001:2015) en uitvoeren interne milieuaudits. Sparring partner voor milieucoördinator. Opdrachtgevers: Radboud Universiteit Nijmegen 2009 – 2016; Mainfreight Groep (v.h. Wim Bosman) 2006 – 2019.
 • Maken van een ‘Nieuwsbrief Energiebesparing Bedrijven’ (inhoud, interviews en foto’s, vormgeving en opmaak), i.s.m. Erik van Huizen; Opdrachtgever: gemeente Lingewaard 2013 – 2014.
 • Energiebesparingsproject bedrijven, advies en communicatie (bedenken project en concept, werven deelnemers, organisatie bijeenkomsten, maken website, nieuwsbrief en voorlichtingsmateriaal), project ‘Energiedeal Venlo’, i.s.m. Erik van Huizen. Opdrachtgever: gemeente Venlo 2012 – 2013.
 • Vergunningverlening Wet milieubeheer voor diverse soorten bedrijven. Opdrachtgevers: Regionaal samenwerkingsverband gemeenten Noord-Brabant 2006 – 2008; Adviesbureau Overijssel 2006 – 2007; Gemeente ‘s-Hertogenbosch 2009 – 2014.
 • Schrijven van tekstvoorstellen voor de Ministeriële Regeling behorend bij het Activiteitenbesluit voor de onderdelen: lucht (NeR), gevaarlijke stoffen (PGS 15) en metaal. Telefonische helpdeskfunctie voor milieu-ambtenaren op het gebied van 8.40 AMvB’s. Opdrachtgever: Infomil, uitvoeringsorganisatie ministeries VROM en EZ 2006.