Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven

Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven

Met de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven moeten voor 1 juli 2019 zo’n 125.000 ondernemers aan de overheid doorgeven welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Deze deadline nadert met rasse schreden.

Te weinig aandacht en kennis
De maatregelen zijn geselecteerd op het criterium van vijf jaar terugverdientijd, dus ze besparen de ondernemer geld. Toch nemen nog niet alle bedrijven zelf verantwoordelijkheid als het gaat om efficiënt omgaan met energie. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat er te weinig focus en kennis in huis is. De Informatieplicht Energiebesparing, die is opgenomen in het Energie akkoord, gaat hier verandering in brengen door de druk bij bedrijven op te schroeven.

Energiebesparingsplicht al sinds 2008
De energiebesparingsplicht geldt overigens al sinds 2008 voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kilowattuur of 25.000 kubieke meter aardgas per jaar gebruiken. Zij moeten met ingang van 1 juli 2019 de overheid actief informeren welke energiebesparende maatregelen ze genomen hebben.

Welke maatregelen kunnen dat zijn?
Er zijn in totaal negentien lijsten met ’erkende’ energiebesparingsmaatregelen, zoals voor: bedrijfshallen, kantoren, onderwijsinstellingen, metaalverwerkende bedrijven en detailhandel. Energiebesparingsmaatregelen waar het om gaat zijn bijvoorbeeld dubbele beglazing, isolatie of de zuinigheid van de verwarming, tot en met het gebruik van apparaten, zoals printers of ICT-apparatuur.

Wat als een bedrijf op 2 juli niet voldoet aan de informatieplicht?
Om als bedrijf niet te voldoen aan de regelgeving is niet iets wat je moet willen. Vandaar ook het advies om na te gaan of deze verplichting voor uw bedrijf geldt. Heeft u geen tijd (of prioriteit) om op deze korte termijn zelf in de nieuwe regelgeving te duiken, dan kan Forta Milieu u wellicht helpen bij het uitvoeren van de nieuwe verplichting. Dit doen we door na te gaan wat precies voor uw bedrijf geldt en door zonodig de lijst met energiemaatregelen langs te lopen en de melding in het E-loket te doen. Vanaf 2 juli 2019 heeft het bevoegd gezag de plicht om te kijken hoe het bij uw bedrijf zit. Dat zijn de gemeenten en de regionale omgevingsdiensten. Die zullen als eerste gaan kijken welke bedrijven zich nog niet gemeld hebben en daarnaast bij de bedrijven die wel gemeld hebben, wat die dan precies gemeld hebben. Op het moment dat er nog veel maatregelen bij bedrijven op ‘niet genomen’ staan, zullen ze daar contact mee opnemen om te zorgen dat dat alsnog gedaan wordt. Ook is het mogelijk dat de overheid boetes oplegt aan bedrijven die zich niet melden.