Werkzaamheden

Projecten Forta Milieu:

  • Stimuleren energiebesparing en energietransitie industrie en grote gebouwen. Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant, 2018-2019.
  • Aanvragen van omgevingsvergunningen milieu voor verschillende bedrijven. Opdrachtgevers: o.a. distributiecentra, metalenhandel, afvalverwerkend bedrijf, machinefabriek, bouwstoffengroothandel, 2005-2018.
  • Uitvoeren van toezicht op wettelijk verplichte energiemaatregelen bij bedrijven. Opdrachtgevers: Gemeente Eindhoven 2017 – 2018; ODBN 2018; gemeente ‘s-Hertogenbosch 2011 – 2016; provinciale bedrijven Zuid-Holland 2015.
  • Opstellen van een ‘Plan van aanpak energiebesparing bedrijven’ en advies over implementatie. Opdrachtgevers: Provincie Groningen 2017; Omgevingsdienst Brabant-Noord 2017; RUD Utrecht 2016 – 2018.
  • Beoordelen rapporten met energie-audits (EED) van bedrijven. Opdrachtgever: Omgevingsdienst Brabant-Noord 2016-2017.
  • Adviseren over milieumanagement bij bedrijven (ISO 14001:2015) en uitvoeren interne milieuaudits. Opdrachtgevers: Radboud Universiteit Nijmegen 2009 – 2016; Mainfreight Groep (v.h. Wim Bosman) 2006 – 2019.
  • Maken van een ‘Nieuwsbrief Energiebesparing Bedrijven’ (inhoud, interviews en foto’s, vormgeving en opmaak), i.s.m. Erik van Huizen; Opdrachtgever: gemeente Lingewaard 2013 – 2014.
  • Energiebesparingsproject bedrijven, advies en communicatie (bedenken project en concept, organisatie bijeenkomsten, maken website, nieuwsbrief en voorlichtingsmateriaal), project ‘Energiedeal Venlo’, i.s.m. Erik van Huizen. Opdrachtgever: gemeente Venlo 2012 – 2013.
  • Vergunningverlening Wet milieubeheer voor diverse soorten bedrijven. Opdrachtgevers: Regionaal samenwerkingsverband gemeenten Noord-Brabant 2006 – 2008; Adviesbureau Overijssel 2006 – 2007; Gemeente ‘s-Hertogenbosch 2009 – 2014.
  • Schrijven van tekstvoorstellen voor de Ministeriële Regeling behorend bij het Activiteitenbesluit voor de onderdelen: lucht (NeR), gevaarlijke stoffen (PGS 15) en metaal. Telefonische helpdeskfunctie voor milieu-ambtenaren op het gebied van 8.40 AMvB’s. Opdrachtgever: Infomil, uitvoeringsorganisatie ministeries VROM en EZ 2006.